Hedendaagse Tuin Met Steenkorven  thumbnail

Hedendaagse Tuin Met Steenkorven

Published Apr 26, 23
6 min read

Afsluiting In SteenkorvenMet hun warme maaltijden bereiken onze vijf lokale dienstencentra honderden ouderen. De centrumleiders komen liever naar buiten onder de naam van hun dienstencentrum. Ik heb een moeizaam gevecht moeten voeren om het logo van het OCMW op alle publicaties van onze organisatie en dus ook op die van de dienstencentra te krijgen.

Terwijl dit net een manier is om een positief verhaal te brengen en ook de dienstverlening te belichten die niet enkel op armen en kansarmen gericht is. Het logo opnemen, de huisstijl hanteren, dat is toch het minste wat je als organisatie doet.’ Steven Wellens: ‘Er is inderdaad een smetvrees om diensten met een positiever imago te verbinden met het merk OCMW.

Geef je toe aan die smetvrees, dan werk je als medewerker in de hand dat het merk OCMW gereduceerd wordt tot die diensten waar de mensen het nu mee associëren en die nog vaak een negatief beeld hebben. Je laat het merk in de steek. Elk goed imago begint bij de medewerkers.’ Jos Joostens: ‘Bijna vijfhonderd van onze achthonderd medewerkers wonen in Mechelen.

Ze zijn zich daar niet voldoende van bewust, net zomin als de raadsleden. Ik heb gedaan gekregen dat alle medewerkers het jaarverslag van het OCMW krijgen. Sommigen vonden dat verloren geld. Dat is het niet. Medewerkers laten het verslag thuis zien, ze tonen foto’s van collega’s, er wordt over gesproken.

Op de persconferentie van genovergestelde. Twee jaar geleden hebben we onze dienst Oudede stad komt ook het OCMW aan bod. thuisverpleging wervik. We herhalen onze boodrenzorg volledig hervormd en een cel TAS opgeschappen voortdurend via verschillende media. Schanskorven laten plaatsen.’ richt. Dat staat voor thuiszorg, andersvaliden en senioren. Met TAS hebben we één loket gecreëerd Jos Joostens: ‘Communiceer je ook over de moeiwaar Lokerse burgers een antwoord krijgen op lijke thema’s, over financiële steun, over leefhun vraag of gericht worden doorverwezen.

Horticult Steenkorven Prijs

Steenkorven Thienpont

Linkebeek 79, 9400 Denderwindeke, Ninove
+ 32 475/87 23 37
Click here to learn more

De preventie van borstkanker en het verwarme maaltijden, de aanvragen voor opname haal van het lokale gezondheidsoverleg brengen in de woonzorgcentra, de aanvragen voor allerwij ook, in onze lokale dienstencentra en in de lei premies, en ook de pensioenen. De pensioenstadsbibliotheek, maar het kansarmoedeverhaal dienst van de stad is twee jaar geleden naar hier ligt veel moeilijker.

Dat was niet vanzelfsprekend, ook niet middeling, hoe communiceer je daar over?’ voor de burger die voor alles in verband met pensioenen verplicht wordt naar het OCMW te komen. Kathleen Beirnaert: ‘Dat is inderdaad veel moei, We hebben daar heel goed over gecommuniceerd. lijker maar we gaan die thema’s zeker niet uit de Intussen vinden de meeste mensen hun weg naar weg (thuisverpleging wervik).En zodra ten. Het aspect sociale dienstverlening komt re‘Vrijwilligers in het ze binnen zijn, ervaren we een grote tevredenheid gelmatig aan bod in de informatiekrant, mensen over onze ruime waaier aan dienstverlening. Bodie steun krijgen komen in beeld.’ woonzorgcentrum, vendien merken we dat mensen die ons nog niet mensen met veel nodig hebben, onze dienstverlening wel begin, Steven Wellens: ‘Je kunt de communicatie zodanen te kennen.

Een oud maar gemeenschap, dat zijn nog altijd goed voorbeeld is de positieve cam, Steven Wellens: ‘Ik zie niet direct een tegenstelpagne “Nu kom ik rond” van enkele Limburgse mijn ambassadeurs.’ ling tussen de ervaringen in Mechelen en Roese, OCMW’s. Die sloeg zodanig aan dat ze tot vijftig lare of Lokeren.

De nieuwe sadeurs van de organisatie, maar misschien nog dienstverlening en het aanduiden van een combelangrijker zijn de burgers zelf - thuisverpleging wervik. Ik probeer in al municatieambtenaar maken het mogelijk dit op onze communicatieacties de burger te laten pareen meer gestructureerde manier te doen.’ ticiperen. Lokeraars brengen hun verhaal over het sociaal huis in de stedelijke informatiekrant.

Steenkorven 2m

Neem prachtige projecten maar ze verkopen die niet. de affiche voor de rozelintjesactie in verband met We hebben bijvoorbeeld een cursus Nederlands de vroegtijdige opsporing van borstkanker. Daar voor oudere migranten, een mooi project van Steven Wellens: staan dames van Lokeren op, dames met een netintegratie in de samenleving. Je moet collega’s ‘De merknaam OCMW werk.

Voor hen is het voldoende dat die wordt niet geassocieerd zorgcentrum, mensen met veel contacten in de mensen geholpen worden - thuisverpleging wervik. Nochtans is er aan met warme maaltijden, allochtone gemeenschap, dat zijn mijn ambassaelk voorstel van beslissing dat naar het comité deurs. De mond-tot-mondreclame is zeer belangof de raad gaat, een financieel luik en een luik met kinderopvang of rijk.

Meestal staat onder met dienstencentra.’ verhalen.’ het communicatieluik “niet van toepassing” (thuisverpleging wervik). Maar eigenlijk moet je met bijna alles naar bui, Steven Wellens: ‘Op die manier tonen dat het OCMW er voor ieten treden. En naar binnen, via het intranet en het personeelsdereen is, verlaagt de drempel.’ blad. Dat doen we nog veel te weinig.’ Kathleen Beirnaert: ‘Ik heb goede contacten met de communicatiedienst van de stad.

Ik krijg ruimte in de stedelijke informatiekrant, de dienstverlening van het OCMW staat nu 34 LOKAAL 16 september 2010 De dienstverlening van het OCMW is zo verscheiden, maakt dat het niet moeilijk om een duidelijk imago te creëren? Steven Wellens: ‘Je hebt twee soorten communicatie (thuisverpleging wervik) (Steenkorven plaatsen). Er is de marketingcommunicatie: als je een bepaald product hebt voor anderhalf jaar heel hard gewerkt aan een nieuwe visie en missie.

Het resultaat is een gedragen tekst die door de raad is goedgekeurd. Die is de basis voor de briefing van een huisstijlbureau. Daarbij is gekozen voor het leidmotief “Het OCMW is ’r ook voor u”, aansluitend bij dat van de stad “De stad is ’r ook voor u”. Dat is slim, de burger ziet meteen de eenheid.’ Jos Joostens: ‘Wij beschikken nog niet over zo’n gedragen missie en baseline, ik mis dat wel als communicatieambtenaar (thuisverpleging wervik).

Tuinomheining Steenkorven Prijs

Een begrijpbare missie zet de neuzen in dezelfde richting. thuisverpleging wervik.’ STEFAN DEWICKERE je potentiële cliënt, hoe zet je je communicatie dan in om dat product zoveel mogelijk aan de man te brengen? Daarnaast heb je de imagocommunicatie. Die moet de bedding creëren voor de marketingcommunicatie. Imagocommunicatie passen de OCMW’s nog veel te weinig toe.

Het doel is de kennis van en de globale ontvankelijkheid voor wat het OCMW aanbiedt, geleidelijk te vergroten. Op die manier verhoog je subtiel de kennis en de beeldvorming van het OCMW bij je doelgroepen en daarvan kun je profiteren als je daadwerkelijk actief “iets” wilt promoten - thuisverpleging wervik. Met imagocommunicatie wil je ook bereiken dat een burger met een sociale of welzijnsvraag zélf de reflex heeft om bij het OCMW aan te kloppen, zonder dat hij daarbij een slecht gevoel heeft en zonder dat hij een drempel moet overwinnen.Je communicatiedoel is dan om de missie, de mooie maatschappelijke opdracht van het OCMW, meer te laten doordringen en te laten aanvaarden bij het grote publiek. Voor dat alles heb je een heel bataljon aan communicatie nodig.’ Kathleen Beirnaert: ‘Dat beogen we met ons ene loket voor elke vraag met betrekking tot welzijn.’ Jos Joostens: ‘Een probleem is dat we niet de enige aanbieder zijn van welzijnsdiensten.

Daarenboven is in elk OCMW de situatie anders, het merk wordt overal anders ingevuld. We maken het zelf trouwens moeilijk voor de burger: in sommige gemeenten is het OCMW omgeturnd tot sociaal huis, in andere krijgt het sociale huis maar een minimale invulling. Er is geen eenduidigheid.’ Jos Joostens: ‘Ik heb een moeizaam gevecht moeten voeren om het logo van het OCMW op alle publicaties van onze Kathleen Beirnaert: ‘Ook de maatschappelijke context wijzigt voortdurend, de wetgeving verandert.

Latest Posts

Huis Laten Bouwen Prijzen

Published May 24, 24
4 min read

Modern Wonen: Inrichting En Architectuur

Published May 16, 24
6 min read

Huis Bouwen Op Kavel

Published May 13, 24
4 min read